Начало
Актуална информация
Органи
Вписани адвокати
За членове
За контакти
Интернет връзки
English
Покана за годишно редовно отчетно събрание на МАК
<< Начало | Актуална информация |


Указания от НБПП

2026-02-20 |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
ул. "Развигор" № 1,1421 София, тел: 8193200; факс: 8654812

Изх. № 18-105-11
Дата: 23.02.2018г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Зачестиха възраженията от адвокати и адвокатски колегии срещу определените от НБПП адвокатски възнаграждения по конкретни отчети. Възраженията могат да се обособят в няколко основни групи:
• Възражения свързани с определените адвокатски възнаграждения за правна
помощ по досъдебно производство приключило със споразумение по чл. 381 от
НПК.
• Възражения свързани с определените адвокатски възнаграждения за правна
помощ на непълнолетен в наказателни производства.
• Възражения свързани с определените адвокатски възнаграждения за правна
помощ в досъдебно производство или съдебна фаза, част от които са
производствата за мярка за неотклонение и други мерки за процесуална
принуда.
• Възражения свързани с определените адвокатски възнаграждения за правна
помощ в съдебна фаза, част от която е подготовката на жалби срещу съдебни
актове /присъди, решения, определения/.
В тази връзка предоставяме на Вашето внимание указания на бюрото, във връзка с прилагането на чл. 38, ал. 2 и ал. 3 от Закона за правната помощ, чл. 6 и чл. 7 , ал. 2 от Наредбата за заплащане на правната помощ, за определянето на адвокатските възнаграждения по принцип и при горепосочените случаи.
• Адвокатските съвети при осъществяването на първичния контрол и заверка на
отчета имат право да предложат размер на възнаграждението съобразно вида,
количеството и качеството на оказаната правна помощ в рамките на НЗПП.
• Националното бюро за правна помощ е органът, който окончателно оценява
извършената от адвоката работа, като може да намали или увеличи размера на
предложеното от адвокатския съвет възнаграждение в рамките на НЗПП.
• Възнаграждението за правна помощ предоставена по досъдебно производство
приключило със споразумение по чл. 381 от НПК се определя като за досъдебна
фаза съобразно квалификацията на деянието, тъй като споразумението по чл.
381 от НПК, е един от актовете на прокурора по чл. 242 от НПК, с който
приключва досъдебната фаза на наказателното производство.

• Възнагражденията за правна помощ на непълнолетен по наказателно
производство се определя съобразно квалификацията на деянието, наказанието
по което е редуцирано по чл. 63 от НК ;
• Възнагражденията за правна помощ предоставена от адвокат назначен за
досъдебна или съдебна фаза на наказателното производство, част от които са
производствата за мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда
се определят съобразно квалификацията на деянието за съответната фаза .
Отделно възнаграждение за участието в производствата за мярка за
неотклонение и други мерки за процесуална принуда не се дължи. Определеното
в тези случаи адвокатско възнаграждение може да бъде увеличено с 50 на сто от
максимално предвидения размер по Наредбата за заплащането на правната
помощ ако адвокатът е участвал в повече от три съдебни заседания.
• Възнагражденията за правна помощ за процесуално представителство в съдебна
фаза включват и работата по подготовката на жалби срещу съдебни актове
/присъди, решения, определения/, като размерът може да бъде увеличен с 50 на
сто от максимално предвидения размер по Наредбата за заплащането на
правната помощ ако адвокатът е участвал в повече от три съдебни заседания.

ЕЛЕНА ЧЕР Председател на НБПП
Направеното от НБПП предложение за промени в Наредбата за заплащане на правната помощ включва решаването на проблема със заплащането на отделно възнаграждение за участие в съдебна фаза за одобряване на споразумение по чл. 381 от НПК. 
 
Back Home Top
         
© 2003, Адвокатска колегия - Монтана | usloviq
obnovqvane
proekt
Created by Lex.bg. Design by Creato.biz